Lirik dan MP3 Sholawat Isyfa’lana latin dan Arab Lengkap dengan Unduh Mp3

اِشْفَعْ لَنَا

۞۞۞۞۞۞

يَارَسُــــوْلَ الله يَـا يَـا نَبِى يَـا نَبِى

Ya rosulallah ya ya nabi ya nabi
Wahai Rasulullah, Wahai Nabi,

Bacaan Lainnya

۞۞۞۞۞۞

لَكَ الشَّفَا عَةْ وَهٰذَا مَطْلَبِى

Laka syafa’ah wa hadza mathlabi
Engkaulah pemilik syafaat, dan itulah tujuan ku wahai Nabiku

۞۞۞۞۞۞

اَنْتَ الْمُرْتَجٰى يَوْمَ الزِّحَــامْ

Antal murtaja yaumazziham
Kau lah harapan kami di hari kebangkitan.

۞۞۞۞۞۞

 اِشْفَـــعْ لَنَا يَا يَا خَيْرَالْاَنَامْ

Isyfa’lana ya ya khoirol anam
Berikanlah syafa’at bagi kami wahai sebaik-baik manusia

۞۞۞۞۞۞

اِشْفَعْ لَنَا لَنَا لَنَا يَا حَبِيْبَنَا

Isyfa’lana lana lana ya habibana
Berilah syafa’at bagi kami, wahai kekasih kami.

۞۞۞۞۞۞

لَكَ الشَّفَا عَةْ يَا رَسِوْلَ الله

Laka syafa’ah ya rosulallah
Kaulah pemilik syafa’at, wahai Rasulullah Saw

۞۞۞۞۞۞

يَا يَا نَبِى يَا نَبِى

ya ya nabi yanabi
Wahai nabiku, wahai nabiku

۞۞۞۞۞۞

لُذْنَــــا بِكَ يَـــا حَــبِيْبُ

Ludznabikaya ya habibu
Kami berlindung padamu wahai yang tercinta.

۞۞۞۞۞۞

 اَنْتَ لِلْخَـــــلْقِ طَــبِيْبُ

Antalilkholqi ya ya thobibu
Engkaulah harapan makhluk, wahai sang penawar.

۞۞۞۞۞۞

اِشْفَعْ لَنَا لَنَا لَنَا يَا حَبِيْبَنَا

Isyfa’lana lana lana ya habibana
Berilah syafa’at bagi kami, wahai kekasih kami.

۞۞۞۞۞۞

لَكَ الشَّفَا عَةْ يَا رَسِوْلَ الله

Laka syafa’ah ya rosulallah
Kaulah pemilik syafa’at, wahai Rasulullah Saw

۞۞۞۞۞۞

يَا يَا نَبِى يَا نَبِى

ya ya nabi yanabi
Wahai nabiku, wahai nabiku

۞۞۞۞۞۞

جِئْتَ لِلْبَرَايَا بِالشَّرْعِ الْمُبِيْن

Ji’talilbaroya bisy syar’ail mubin
Kau datang membebaskan dengan ajaran nyata,

۞۞۞۞۞۞

 تَنْشُرُالْهِدَا يَةْ بَيْنَ الْعَا لَمِيْن

Tansyurul hidayah bainal ‘alamin
Kau sebar kebajikan diantara manusia

۞۞۞۞۞۞

اِشْفَعْ لَنَا لَنَا لَنَا يَا حَبِيْبَنَا

Isyfa’lana lana lana ya habibana
Berilah syafa’at bagi kami, wahai kekasih kami.

۞۞۞۞۞۞

لَكَ الشَّفَا عَةْ يَا رَسِوْلَ الله

Laka syafa’ah ya rosulallah
Kaulah pemilik syafa’at, wahai Rasulullah Saw

۞۞۞۞۞۞

 يَا يَا نَبِى يَا نَبِى

ya ya nabi yanabi
Wahai nabiku, wahai nabiku.

۞۞۞۞۞۞

Komentar ditutup.